Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761


Lokalita

Současná SOŠ a SOU vznikla transformací SOU zemědělského na Střední odbornou školu a následným připojením SOU a OU v Poštovní ulici.

Obory

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice je významným poskytovatelem středního vzdělání v podhůří Šumavy. Škola má dlouholetou tradici vzdělání v oborech s výučním listem a v oborech s maturitní zkouškou v regionu Sušicka. Žáci s výučním listem mohou pokračovat dvouletým nástavbovým studiem v oboru vzdělání s maturitní zkouškou. Nabídku výrazně doplňují vzdělávací programy rekvalifikací nebo školení a kurzy dalšího vzdělávání. Škola je zapojena do celé řady projektů v rámci OPVK nebo projektů zahraničních. Na celou řadu oborů vzdělání s výučním listem je možno získat podnikový stipendijní program.

Výuka

Pro žáky oboru vzdělání s výučním listem Opravář zemědělských strojů je zdarma řidičský průkaz skupiny B, T, C. Pro žáky oboru vzdělání s výučním listem Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář je zdarma řidičský průkaz skupiny B, C.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Vybavení školy

Výuka probíhá v moderních multimediálních a odborných učebnách a na pracovištích odborného výcviku vybavených nejnovější technikou. Škola nabízí žákům, kteří nemohou denně dojíždět ubytování v moderním ubytovacím areálu hotelového typu, celodenní stravování s výběrem více druhů jídel a volnočasové aktivity v moderním sportovním areálu, který je součástí DM.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník