Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Akademie řemesel 2017


Dne 19. října 2017 se od 9:00 hodin koná 12. ročník „Akademie řemesel 2017“, kterou pořádá Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Rokycany společně s Unií zaměstnavatelských svazů ČR a dalšími partnery. Akce proběhne v prostorách restaurace Na Střelnici v Rokycanech. Letošní ročník je zaměřen především na podporu a propagaci zdravotnických a příbuzných oborů v návaznosti na složitou situaci v oblasti zdravotnictví. Na výstavě však dostanou dostatečný prostor k prezentaci i všechny další obory vzdělávání jednotlivých středních škol a středních učilišť Plzeňského kraje, které bezesporu usnadní žákům 8. a 9. tříd základních škol rozhodování a výběr budoucího profesního zaměření. Akce se rovněž zúčastní významní regionální zaměstnavatelé, kteří představí svoji produkci a vazbu k nabízeným programům.

Součástí výstavy bude samostatná prezentace následujících subjektů: Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni, Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., Svaz průmyslu a dopravy ČR a Úřad práce ČR.

 

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník