Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Konference Společnost 4.0 a její vliv na střední školství


Jakým způsobem se nadcházející společenské změny odrazí ve středním školství? Jaké obory na školách budou nejpotřebnější a jaké naopak ustoupí do pozadí? Jaké by měly být základní kompetence absolventů škol? Na tyto otázky se pokusí nalézt odpovědi odborní lektoři konference „Společnost 4.0 a její vliv na střední školství“, která se uskuteční 16. října 2017 v Techmania Science Center.

Konference je určena pro zástupce středních škol a další zástupce odborné veřejnosti z oblasti vzdělávání jako jsou hospodářské komory, vysoké školy, veřejná správa, zaměstnavatelé a další. Součástí konference bude také putovní výstava „Plzeňský kraj, region spolehlivých zaměstnavatelů“ pořádaná Svazem průmyslu a dopravy ČR.

V úvodu vystoupí hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová a prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty pedagogické ZČU doc. Ladislav Čepička, Ph.D. a dále budou na programu následující příspěvky odborných lektorů:

 • Představy zaměstnavatelů o dovednostech a schopnostech nastupujících absolventů (Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR)
 • Digitalizace jako další výzva pro vzdělávací systém (PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., konzultant vzdělávání)
 • Průmysl 4.0 jako výzva pro rozvoj celoživotního vzdělávání (PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., ZČU)
 • Vliv technologií na budoucnost školství (Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., PedF UK)
 • Problematika ICT v kurikulu (Mgr. Daniela Růžičková, NÚV)
 • Role vzdělávání v digitálním věku (Ing. Dagmar Divišová, konzultantka vzdělávání)

Konference je pořádána v rámci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000156, jehož cílem je pomoci vytvořit jednotný systém akčního plánování vzdělávání na středních a vyšších odborných školách v Plzeňském kraji.

 

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník