Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

XIV. ročník prezentační výstavy středních škol


"Kam na školu? Kam do učení? Kam za vzděláním?"
XIV. ročník prezentační výstavy středních škol
Projekt je určen všem žákům a jejich rodičům, pedagogům, výchovným poradcům, dětským psychologům, pracovníkům Úřadu práce, sociálním pracovnicím a široké veřejnosti. Projekt je připravován pod Záštitou Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, generální ředitelky PhDr. Kateřiny Sadílkové, MBA
Celodenní prezentace a praktická ukázka vzdělávacích programů středních škol a uplatnění absolventů v praktickém životě
- předpokládaný počet prezentujících škol: 23
- předpokládaný počet prezentujících firem, podniků: 4
Doprovodný program prezentujících se škol – školní i mimoškolní aktivity a dovednosti
Cílem výstavyje osobní komunikace mezi žáky ZŠ s představiteli SŠ:
- o možnosti a výběr studia na střední škole - obor, jazyková vybavenost, příprava na VŠ
- o formách aplikace vědomostí, dovedností do praktického života při zařazení do pracovního procesu.

Soubory ke stažení:

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník