Soutěž robotiky - 14. května 2018!


Soutěž robotiky vyhráli elektrotechnici

Tým žáků VOŠ a SPŠ elektrotechnické v Plzni vyhrál první ročník Soutěže robotiky. V kategorii základních škol získali první místo žáci soutěžící za tým Střední průmyslové školy Tachov. Letos se konal vůbec první ročník této soutěže a zúčastnilo se ho celkem 18 týmů v kategorii středních škol a 15 týmů v kategorii základních škol.

Soutěž i vyhlášení výsledků se odehrálo v prostorách Techmania Science Center v Plzni a úkolem žáků bylo v rámci čtyřčlenného týmu sestavit ze stavebnice robota, který bude pomocí senzorů schopen absolvovat předem neznámou trať. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, přičemž žáci středních škol soutěžili za své školy a týmy žáků ze základních škol soutěžily pod hlavičkou střední školy, kam dochází na technické kroužky.

Závody robotů probíhaly na 4 drahách najednou. Dvě dráhy byly určeny pro týmy SŠ a dvě pro týmy ZŠ.  Závod byl rozdělen na 2 části - na kvalifikační kolo, kterého se zúčastní všechny týmy a finálové kolo, do kterého postoupilo 6 nejlepších týmů ze ZŠ a 6 nejlepších týmů ze SŠ. Každý tým měl k dispozici 8 minut, za kterých musel zajet co nejrychlejší kolo.

Ceny vítězům předal hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.

Výsledky soutěže:

kategorie SŠ

 1. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň
 2. Střední průmyslová škola, Tachov
 3. Gymnázium Mikulášské náměstí, Plzeň

     cena Techmania Science Center - Střední škola, Bor

kategorie ZŠ

 1. Střední průmyslová škola, Tachov
 2. Střední škola, Horažďovice
 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice

cena CzechInvest – Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň

Soutěž robotiky je realizována v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Techmania Science Center

 

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník