Studium technických a řemeslných oborů v Plzeňském kraji

Karosář

  • Kód oboru: 23-55-H/02
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí především opravovat karosérie a skříně vozidel a montovat jejich příslušenství. Základem je práce s jemnými plechy a kovovými profily: jejich dělení, tváření a spojování (šroubovými spoji, nýtováním, lepením a svařováním). V teoretickém vyučování získají dovednosti čtení strojírenských výkresů, schémat a technologické dokumentace, poznají druhy a vlastnosti materiálů a způsoby jejich označování. Při opravách karosérií a skříní vozidel si kromě práce s plechy osvojí i dovednosti seřizování a oprav jejich uzávěrů, zámků, mechanizmů ovládání oken apod., seřizování polohy pohyblivých dílů, zasklívání oken, demontáž a montáž dekorativních výplní a čalounění, nanášení izolačních a tlumicích vrstev a drobné opravy lakování. Po celkových opravách karosérií a opravách rovnáním měří a kontrolují jejich geometrii. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzu svařování elektrickým obloukem v CO2, kurzu svařování plamenem a řezání kyslíkem a kurzu svařování plastů.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Praktické činnosti, Fyzika

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní především v dílnách a servisech v povolání karosář, při opravách částí karosérií a skříní silničních a kolejových vozidel, při jejich celkových opravách, montáži jejich příslušenství, jejich ošetřování a údržbě. Mohou se uplatnit také ve výrobě vozidel. Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf karosar

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Technická chemie a chemie silikátů
  • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
  • Potravinářství a potravinářská chemie
  • Textilní výroba a oděvnictví
  • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
  • Knihařské práce
  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Doprava a spoje
  • Speciální a interdisciplinární obory
  • Zemědělství a lesnictví
  • Gastronomie, hotelnictví a turismus
  • Obchod
  • Umění a užité umění
  • Kadeřník