Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Keramická výroba

 • Kód oboru: 28-57-E/01
 • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Technická chemie a chemie silikátů (Kód: 28)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí připravovat vhodnou keramickou hmotu, jednoduché sádrové formy, vytvářet výrobky ručním tvarováním, točením, litím do forem, obráběním, lisováním, tažením, pracovat s nářadím, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu. Naučí se základy technologických postupů jako je sušení, výpal keramických výrobků, zažíhání dekoru, třídit výrobky podle kvality, balit je, skladovat a expedovat.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Chemie, Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých činností při výrobě užitkové keramiky, technické keramiky, žáruvzdorné keramiky, technického porcelánu a další speciální keramiky. Absolventi dohotovují výrobky, provádějí povrchové úpravy keramických a porcelánových výrobků, glazují, zakládají a vybírají keramické výrobky ze sušáren a pecí, třídí vypálené keramické výrobky. Uplatní se též při manipulaci se surovinami, při třídění hotových výrobků a jejich hodnocení, balení a expedici. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf keramicka vyroba

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník