Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Spojový mechanik

 • Kód oboru: 26-59-H/01
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí instalovat, kontrolovat, opravovat a udržovat telekomunikační přenosové trasy a spojovací zařízení, měřit, testovat a opravovat různé typy spojovacích sítí, které jsou určeny pro elektronické signály zabezpečující hlasové, obrazové a datové přenosy.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Matematika, Fyzika, Praktické činnosti.

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat telekomunikační přenosové trasy a spojovací zařízení. Měří a testuje různé typy analogových i digitálních sítí, které jsou určeny pro elektromagnetické signály zabezpečující hlasové, obrazové a datové přenosy.

Uplatní se při výkonu povolání spojový mechanik na mnoha pracovních pozicích, jako např. mechanik přenosových tras, montér telekomunikačních sítí, montér pro mobilní sítě, mechanik zabezpečovacích zařízení aj.

Tento obor je možné studovat na těchto školách

(nový obor od školního roku 2017/2018)

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník