Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Textilní a oděvní výroba

 • Kód oboru: 31-57-E/01
 • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Textilní výroba a oděvnictví (Kód: 31)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

V oblasti textilní výroby se žáci naučí připravovat textilní materiál ke zpracování, spolupracovat při přípravě jednoduchých strojů a výrobních zařízení pro výrobu textilií, při výrobě textilií vykonávat ruční a strojně ruční operace, obsluhovat dílčí části poloautomatických strojů nebo zařízení pro výrobu textilií, při obsluze strojů pracovat podle pokynů předáka, obsluhovat jednoduché textilní stroje a zařízení pro výrobu textilií předením, tkaním nebo pletením, případně při výrobě textilií jinou technologií. V oblasti oděvní výroby se žáci naučí manipulovat s textilními materiály a drobnou přípravou (knoflíky, spínátka, tkanice apod.), připravovat textilní materiály pro střihání, vykonávat jednoduché operace při zhotovování oděvů a jiných šitých výrobků, manipulovat s hotovými výrobky a vykonávat jednoduché žehlířské práce. V oblasti textilní a oděvní výroby se žáci naučí kontrolovat technické údaje o textilních materiálech, polotovarech a výrobcích a třídit je, označovat výrobky podle jakosti. Vzhledem k šíři oboru a množství pracovních činností se žáci připravují vždy v konkrétním zaměření podle oblasti výroby.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní jako dělníci v textilní a oděvní výrobě nebo v některé z pozic povolání výrobce textilií, např. jako tkalci, pletaři, prýmkaři apod. podle profilace přípravy na konkrétní textilní obor (technologickou oblast) a podle výrobního zaměření firmy/firem, pro kterou se připravovali. Při optimálních podmínkách daných výrobním programem firmy/firem v regionu ovládají absolventi komplexně pracovní činnosti v jedné z technologických oblastí textilní nebo oděvní výroby. Vykonávají pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě textilií nebo oděvů, mohou vykonávat pracovní úkoly např. při předení, tkaní, pletení na jednoduchých strojích a zařízeních, při zhotovování textilií jednoduchých vazeb apod. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf textilni a odevni vyroba

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník