Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109


Výuka

Většina odborného výcviku (obory vzdělání s výučním listem a maturitní obory mechanik seřizovač a Mechanik strojů a zařízení) probíhá v Centru praktického vyučování (CPV). CPV se nachází v areálu Škoda Holding a.s. Menší část odborného výcviku probíhá v dílnách SPŠS. Odborný výcvik probíhá buď v režii školy, kdy má žák v 1. a 2. ročníku praktické vyučování na uvedených pracovištích školy a ve 3. ročníku pracuje v některé spolupracující firmě, nebo v režii firmy, která pak zajišťuje veškerou praktickou výuku, do školy žák dochází pouze na výuku teoretickou.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Vybavení školy

Škola nemá vlastní ubytovací zařízení, ale ubytování mimoplzeňských žáků není problém. Žáci jsou ubytováni v domovech mládeže Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3, Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55, VOŠ a SPŠ elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85, Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56 a Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99.

Studijní obory této školy


 • Kód oboru

  Popis oboru

  Forma vzdělávání

  Cizí vyučovací jazyk

  Délka vzdělávání

  Kapacita oboru

  Platnost  

  Dobíhající obor

  21-53-H/01

  Modelář

  denní

  3 r. 0 měs.

  72

  Platné

  Ne

  23-41-M/01

  Strojírenství

  denní

  4 r. 0 měs.

  408

  Platné

  Ne

  23-43-L/51

  Provozní technika

  denní

  2 r. 0 měs.

  60

  Platné

  Ne

  23-44-L/01

  Mechanik strojů a zařízení

  denní

  4 r. 0 měs.

  120

  Platné

  Ne

  23-45-L/01

  Mechanik seřizovač

  denní

  4 r. 0 měs.

  192

  Platné

  Ne

  23-51-H/01

  Strojní mechanik

  denní

  3 r. 0 měs.

  96

  Platné

  Ne

  23-56-H/01

  Obráběč kovů

  denní

  3 r. 0 měs.

  180

  Platné

  Ne

  26-41-M/01

  Elektrotechnika

  denní

  4 r. 0 měs.

  240

  Platné

  Ne

  33-56-H/01

  Truhlář

  denní

  3 r. 0 měs.

  150

  Platné

  Ne

  68-43-M/01

  Veřejnosprávní činnost

  denní

  4 r. 0 měs.

  240

  Platné

  Ne

  72-41-M/01

  Informační služby

  denní

  4 r. 0 měs.

  160

  Platné

  Ne

  75-41-M/01

  Sociální činnost

  denní

  4 r. 0 měs.

  240

  Platné

  Ne

  78-42-M/03

  Pedagogické lyceum

  denní

  4 r. 0 měs.

  130

  Platné

  Ne

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

  graf 08

   

Mapa


Spolupracující firmy


STROJÍRENSTVÍ 23-41-M/01, MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 23-44-L/01, MECHANIK SEŘIZOVAČ 23-45-L/01, STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/01, OBRÁBĚČ KOVŮ 23-56-H/01, ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01

 • BRUSH SEM s.r.o.
 • ČEZ a.s.
 • DAIKIN
 • GÜHRING s. r. o.
 • HOFMEISTER s.r.o.
 • LASSELSBERGER Ceramics s.r.o.
 • MBtech s.r.o.
 • MOLINS s.r.o.
 • Mubea s.r.o.
 • PILSEN STEEL s.r.o.
 • PILSEN TOOLS s.r.o.
 • Plzeňský Prazdroj
 • RSF ELEKTRONIK s.r.o.
 • STREICHER s.r.o.
 • ŠKODA ELECTRIC a.s.
 • ŠKODA JS a.s.
 • ŠKODA POWER DOOSAN s.r.o.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • WIKOV GEAR s.r.o.
 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník