Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G Plzeň


Lokalita

V současnosti probíhá výuka ve dvou budovách s učebnami a nafukovací hale s vícelúčelovým hřištěm. Všechny objekty se nachází v areálu bývalých kasáren v Plzni na Borech.

Obory

Cílem školy je, aby každý žák naší školy měl možnost získávat a rozvíjet nejen své odborné kompetence pro budoucí pracovní uplatnění, ale i postoje a hodnoty, nutné pro kvalitní osobní život a aktivní zapojení do společnosti. Hlavním úkolem školy je naplnit cíle středního vzdělávání dané školským zákonem. Cestu ke splnění se snaží obohatit o nové, zajímavé prvky a aktivity, které žákům nabízí i v mimoškolním čase. Společně s žáky a jejich rodiči chce budovat pozitivní image školy s tvůrčím duchem, školy s přátelskou atmosférou, do které se žáci i učitelé rádi vracejí a veřejnost ji hodnotí jako dobrou školu.

Zájmové činnosti

Jako jediné střední škole v Plzeňském kraji jí byl udělen certifikát Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Rozvoj ekologické (environmentální) gramotnosti tvoří jedno z průřezových témat, v jeho rámci se zapojuje do mnohých soutěží, projektů a pestrých aktivit.

Výuka

Ve škole fungují čtyři předmětové komise. Do každé předmětové komise jsou sdruženi vyučující podle předmětů, které vyučují. Každou předmětovou komisi vede předseda předmětové komise. V rámci čtyřletého studia mohou žáci maturitních oborů vzdělání druhých a třetích ročníků aktivně pracovat ve dvou fiktivních firmách. Vyučovací předmět je založen na moderních metodách výuky, při kterých je simulována skutečná, praktická činnost jednak fiktivní firmy, jednak fiktivní banky.

Vybavení školy

Organizace zahrnuje střední školu, domov mládeže, školní kuchyni a jídelnu a školní výdejnu a školní bufet. Škola je bezbariérová, moderně zařízená. Žáci mají k dispozici 24 učeben, z toho 7 počítačových, vybavených kvalitní výpočetní technikou a běžným i speciálním softwarem (virtuální laboratoře, účetní software, manažerský informační systém, nAPOST, program pro nácvik psaní desetiprstovou hmatovou metodou, jazykový software, atd.). Samozřejmostí je projekce, ozvučení a trvalé připojení k internetu. Pro výuku fiktivních firem slouží učebna vybavená kancelářským nábytkem a kancelářskou technikou. Učitelé mají možnost žákům zefektivnit a zpříjemnit osvojování nových vědomostí a odborných kompetencí v multimediálních učebnách vybavených interaktivními tabulemi, dataprojektory a ozvučením. Pro tělovýchovné aktivity slouží posilovna, víceúčelové hřiště s nafukovací halou a venkovní hřiště.

Studijní obory této školy


 • Kód oboru

  Popis oboru

  Forma vzdělávání

  Cizí vyučovací jazyk

  Délka vzdělávání

  Kapacita oboru

  Platnost  

  Dobíhající obor

  18-20-M/01

  Informační technologie

  denní

  4 r. 0 měs.

  260

  Platné

  Ne

  37-42-M/01

  Logistické a finanční služby

  denní

  4 r. 0 měs.

  380

  Platné

  Ne

  37-42-M/01

  Logistické a finanční služby

  dálkové

  4 r. 0 měs.

  90

  Platné

  Ne

  37-51-H/01

  Manipulant poštovního provozu a přepravy

  denní

  3 r. 0 měs.

  112

  Platné

  Ne

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


 • graf 01

  graf 02

Mapa


Spolupracující firmy


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 18-20-M/01

 • Apollo servis s.r.o.
 • HSIcom s.r.o.
 • UBK s.r.o.
 • Interlan s.r.o.
 • Správa informačních technologií města Plzně
 • Axes Computers s.r.o.
 • O2 Czech Republic, a.s.
 • Lan-shop.cz s.r.o.
 • Středisko služeb školám Plzeň

MANIPULANT POŠTOVNÍHO PROVOZU A PŘEPRAVY 37-51-H/01

 • Česká pošta, s.p.

DALŠÍ PARTNEŘI

 • ZČU Plzeň
 • Univerzita Pardubice
 • Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví, peněžnictví a logistiky
 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník