Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141


Lokalita

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy vznikla sloučením Střední zemědělské školy, Klatovy a Středního odborného učiliště potravinářského a služeb, Klatovy.

Obory

Střední zemědělská škola, Klatovy je škola s dlouholetou tradicí. Po celou svoji historii se snaží vzdělávat a vychovávat odborníky pro zemědělství a potravinářství. Došlo k rozšíření nabídky učebních oborů, které se zaměřují na přírodu, venkov a potravinářství.

Zájmové činnosti

Žáci mohou navštěvovat řadu sportovních kroužků. Mají také možnost účastnit se různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Výuka

Žáci školy mají možnost v rámci výuky získat řidičské oprávnění na traktor, osobní automobil a nákladní automobil. Žáci konají učební, individuální a provozní odbornou praxi na Školním statku. Škola byla jmenována Ministerstvem zemědělství Centrem odborné přípravy v zemědělských oborech, aby se žáci mohli seznámit s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky v oblasti zemědělství, zahradnictví a potravinářství. V návaznosti na to mohla škola požádat o dotaci na pořízení strojního vybavení, které bude žákům k dispozici pro výuku; jedná se o obraceč, shrnovač, diskový žací stroj, pluh, kombinátor, secí stroj, mulčovač, traktorový přívěs.

Vybavení školy

Žáci získávají znalosti v odborných učebnách, k dispozici jsou tři učebny výpočetní techniky připojené na internet, vzniklo informační centrum s odbornou knihovnou, která je také zařazena do celorepublikové sítě. Žáci a učitelé mohou využívat moderně vybavenou tělocvičnu s posilovnou. Mohou tak činit nejen při výuce, ale i ve své volném čase. Žáci mají možnost získat první zkušenosti z řízení ve vlastní trenažérové učebně, kde jsou jim k dispozici čtyři plně funk ční trenažery.

Webové stránky

http://www.sszp.kt.cz/

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

   

Mapa


Spolupracující firmy


VŠECHNY OBORY

 • Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru
 • Asociace kuchařů a cukrářů ČR
 • Potravinářská komora ČR
 • Svaz ekologických zemědělců
 • Asociace hotelů a restaurací ČR
 • Školní statek, Klatovy
 • MASO WEST s.r.o
 • Pekárny a cukrárny Klatovy a.s.
 • Drůbežářský závod Klatovy a.s.
 • Wellnes Hotel Centrál Klatovy
 • Hotel Rozvoj Klatovy
 • Restaurace Družba
 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník