Zednické práce


Zednické práce
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 36-67-E/01
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)

Chtěl by ses podílet na stavbách domů? Naučit se pracovat s různými materiály a nebát se o uplatnění, protože stavět a opravovat se bude vždycky? Chceš vidět výsledky své práce? Pokud ano, pojď studovat obor Zednické práce!

Co tě čeká během studia:

Naučíš se provádět jednoduché betonářské a zednické práce na pozemních stavbách.

(volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiál a výrobky pro betonářské a zednické práce, dopravit je na místo zpracování a připravit pro zpracování; betonovat svislé a vodorovné konstrukce, zdít zdivo z různých materiálů, osazovat prefabrikáty; provádět úpravu zdiva omítkami)

Součástí oboru je také studium technické dokumentace pozemních staveb, výkresů a náčrtů stavebních konstrukcí.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Zedník při provádění betonářských a zednických prací.

Doplnit své vzdělání můžeš v příbuzném oboru kategorie H. Získáš tím nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že obor kategorie E není určen pro přímé pokračování v nástavbovém studiu, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Naučíš se provádět jednoduché betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky, volit materiál a výrobky pro betonářské a zednické práce, dopravit je na místo zpracování a připravit pro zpracování; betonovat svislé a vodorovné konstrukce, zdít zdivo z různých materiálů, osazovat prefabrikáty; provádět úpravu zdiva omítkami.

Kde budeš moci pracovat?:

 • BÖGL a KRÝSL
 • JIHOSPOL
 • Hasit
 • Stavby na klíč s.r.o. Domažlice
 • Karpem Reality s.r.o. Domažlice
 • Renostav Koloveč
 • HZS Domažlice
 • Dolak trade s.r.o. Domažlice

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf zednicke prace

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník