Uměleckořemeslné zpracování dřeva


Uměleckořemeslné zpracování dřeva
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 82-51-L/02
 • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)

Jsi šikovný a zručný? Baví tě práce se dřevem a máš umělecké vlohy? Pokud ano, pojď studovat obor Umělecko řemeslné zpracování dřeva a můžeš svůj talent dále rozvíjet.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se ručně opracovávat a strojně obrábět dřevo a zpracovávat další příslušné materiály, včetně použití jednotlivých druhů nářadí, nástrojů, strojů a zařízení, vytvářet konstrukční spoje, provádět povrchové úpravy výrobků, provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací, pracovat s technickou dokumentací. Získáš také ucelený přehled o historickém vývoji výtvarné kultury a příslušného uměleckého řemesla.

Odborná příprava má 3 zaměření: V zastoupení zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší.

 • truhlářské práce: zaměření na dobový nábytek včetně historických prvků a spojů, zdobných technik, zhotovení intarzií
 • řezbářské práce: zaměření na předměty ornamentální, slohové a dekorativní dřevořezby, zdobné součásti nábytku a interiéru, sochařské reprodukce, intarzie
 • čalounické a dekoratérské práce: zaměření na čalounické výrobky a dekoratérské práce, čalounění jednoduchých a složitých dobových výrobků, kopie dobových prací

Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Výtvarná výchova, Fyzika, Chemie

Co z tebe bude?:

Umělecký truhlář, umělecký řezbář nebo umělecký čalouník a dekoratér. Uplatníš se při provádění opravy a obnovy uměleckořemeslných předmětů a prací.

Odpovídající činnosti můžeš vykonávat buď samostatně (vlastní živnost), nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu.

Pokračovat můžeš ve studiu na VOŠ nebo VŠ, zejména v uměleckých oborech, pedagogických, příp. teorie umění nebo v oborech zpracování dřeva.

Kde budeš moci pracovat?:

 • AF Art s.r.o., Zvíkovec
 • vlastní živnost
 • TESMO, s.r.o., Plzeň

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník