Opravářské práce


Opravářské práce
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 41-55-E/01
 • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)

Jsi technicky nadaný a pracoval bys rád v zemědělství? Co takhle zkusit obor Opravářské práce a naučit se rozumět zemědělským strojům a zařízením?

Co tě čeká během studia:

Naučíš se používat vhodné materiály pro strojírenskou výrobu a opravárenskou činnost, provádět běžné operace ručního a strojního obrábění kovů, stanovit příčinu běžné poruchy zemědělských strojů a zařízení, provádět montáž a demontáž základních strojních celků, odstraňovat zjištěné závady, řídit traktor a svařovat elektrickým obloukem.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Zemědělský dělník se zaměřením na výkon opravářských prací.

Uplatnění můžeš najít také v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika.

Doplnit své vzdělání můžeš v příbuzném oboru kategorie H. Získáš tím nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že obor kategorie E není určen pro přímé pokračování v nástavbovém studiu, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Domažlické městské lesy spol. s r.o.
 • Jihozápadní dřevařská, a.s., Velký Bor
 • Zahradnictví FYTOS, Ing. Voráček, Plzeň
 • AZ motorové stroje, Plzeň

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf opravarske prace

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník