Kominík


Kominík
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 36-56-H/01
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)

Chtěl by ses procházet po střechách domů? Tak pokud netrpíš strachem z výšek, jsi šikovný a zdatný, pojď studovat obor Kominík!

Co tě čeká během studia:

Naučíš se poskytovat kominické služby v celém širokém rozsahu od čistění spalinových cest a provádění jejich kontrol a revizí, čistění a drobných oprav spotřebičů, návrhů a provádění sanací stávajících spalinových cest, montáží a staveb nových spalinových cest až po měření spalin malých zdrojů znečistění ovzduší a vyhodnocení spalovacího procesu.

Získáš přehled o stavebních materiálech, stavebních konstrukcích, komínových systémech a platných předpisech pro navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Při výuce se naučíš používat moderní optickou a elektronickou techniku včetně aplikovaných programů na PC.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Kominík.

Po splnění zákonných podmínek můžeš získat také živnostenský list a pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná.

Také je možno pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

Převážně OSVČ

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník