Elektrotechnické a strojně montážní práce


Elektrotechnické a strojně montážní práce
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 26-51-E/01
 • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)

Jsi člověk s technickým myšlením, líbilo by se ti pracovat s elektrickými rozvody, připravovat jejich instalace a zapojovat vodiče, zásuvky apod.? Zkus se přihlásit na obor Elektrotechnické a strojně montážní práce a dozvíš se více.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se volit odpovídající pracovní postupy, při práci využívat technickou dokumentaci, elektrotechnické a strojírenské materiály, prvky a součástky. Provádět pod dohledem a podle pokynů odpovědného pracovníka přípravné práce pro elektrické rozvody, připravovat instalace a zapojení vodičů, zásuvek apod. Zapojovat a odpojovat pájením elektrické a elektronické součástky. Vykonávat po zaučení pracovní úkony na technických zařízeních v souladu s odbornou dokumentací. Udržovat dle pokynů odpovědného pracovníka určené zařízení v provozu. Žáci podle pokynů a pod dohledem odpovědného pracovníka měří základní elektrotechnické veličiny, montují a demontují elektromechanické výrobky a zařízení, instalují součástky a části elektrických strojů, elektronických přístrojů a zařízení.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Budeš mít široké uplatnění při vykonávání pracovních činností ve výrobě, montáži nebo i demontáži elektrotechnických zařízení. Můžeš obsluhovat výrobní zařízení a provádět jeho nenáročnou údržbu.

Doplnit své vzdělání můžeš v příbuzném oboru kategorie H. Získáš tím nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že obor kategorie E není určen pro přímé pokračování v nástavbovém studiu, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • LB Minerals, s. r. o., Horní Bříza
 • APB - Plzeň, a. s., Losiná
bude doplněno...

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf elektricke a strojne montazni prace

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník