Geodézie a katastr nemovitostí


Geodézie a katastr nemovitostí
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 36-46-M/01
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)

Líbilo by se ti pracovat v terénu, umět měřit a sbírat geodetická data pro evidenci pozemků, výstavbu domů, mostů, tunelů nebo tvorbu map? Tak pojď studovat obor Geodézie a katastr nemovitostí a dozvíš se víc.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se v terénu zaměřovat potřebné hodnoty a údaje za pomoci nejmodernějších přístrojů (např. totálních stanic, GPS), naměřené údaje dále početně i graficky zpracovávat s využitím výpočetní techniky a geodetického softwaru. Budeš se učit činnosti spojené s evidencí pozemků a staveb, včetně právních vztahů k nim, na vytváření a využívání mapových děl a geografických informačních systémů. Získáš základní znalosti v oboru geodézie, fotogrammetrie, mapování, kartografie a dálkového průzkumu Země.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Matematika, Fyzika, Zeměpis

Co z tebe bude?:

Referent katastru nemovitostí, geodet, důlní měřič, kartograf, fotogrammetr a operátor geografických informačních systémů. Uplatníš se také v oblasti vydávání kartografických děl a dálkovém průzkumu Země.

Můžeš následně získat i živnostenský list a pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná nebo pokračovat ve studiu na VOŠ, např. v oboru odhadcovství, a na VŠ stavebního zaměření.

Kde budeš moci pracovat?:

 • BERGER BOHEMIA a.s.
 • EUROVIA. a.s.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • STRABAG a.s.
 • STREICHER, Plzeň, spol. s r.o.
 • SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o.
 • Schiedel, s.r.o.
 • Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o.
 • Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace
 • Isover - Saint-Gobain

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf geodezie a katastr nemovitosti

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník