Tesařské práce


Tesařské práce
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 36-64-E/01
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)

Lidstvo se neobejde bez staveb a téměř žádná stavba se neobejde bez dřeva. Z toho vyplývá perspektiva oboru Tesařské práce, který se zabývá zpracováním dřeva do dřevěných konstrukcí - střech a dalších stavebních prvků. Tak neváhej a pojď studovat tento obor a práci máš zajištěnu.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se provádět práce při zhotovování a opravách jednoduchých tesařských konstrukcí, tj. volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; ručně opracovávat a strojně obrábět dřevo; rozměřovat a zakládat tesařské konstrukce; zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí oboru je také studium technické dokumentace pozemních staveb, výkresů a náčrtů tesařských konstrukcí.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Tesař v tesařských a stavebních firmách při výrobě, montáži, údržbě a opravách tesařských konstrukcí.

Doplnit své vzdělání můžeš v příbuzném oboru kategorie H. Získáš tím nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že obor kategorie E není určen pro přímé pokračování v nástavbovém studiu, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Stavby na klíč s.r.o. Domažlice
 • Karpem Reality s.r.o. Domažlice
 • Renostav Koloveč
 • Tesařství Osvračín (p. Rakowski)

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf tesarske prace

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník