Tesař


Tesař
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 36-64-H/01
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)

Lidstvo se neobejde bez staveb a téměř žádná stavba se neobejde bez dřeva. Z toho vyplývá perspektiva oboru Tesař, který se zabývá zpracováním dřeva do dřevěných konstrukcí - střech a dalších stavebních prvků. Tak neváhej a pojď studovat tento obor a práci máš zajištěnu.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se provádět základní tesařské práce, tj. volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky; volit materiál a výrobky; rozměřovat a zakládat tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu; ručně opracovávat a strojně obrábět dřevo; zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat tesařské konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce. Součástí oboru je také studium technické dokumentace pozemních staveb, výkresů a náčrtů tesařských konstrukcí.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Tesař v tesařských a stavebních firmách při výrobě, montáži, údržbě a opravách tesařských konstrukcí.

Po splnění zákonných podmínek můžeš získat také živnostenský list a pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná.

Můžeš také pokračovat v nástavbovém studiu stavebního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek, Praha
 • DFH Haus CZ s. r. o., Žákava
 • TEGMENTO s. r. o., Rokycany
 • JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem
 • DEKTRADE a. s., Praha

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf tesar

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník