Stavebnictví


Stavebnictví
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 36-47-M/01
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)

Chceš stavět domy, mosty, silnice i železnice, přehrady, úpravny vod i celá města? Vědět jaké materiály použít? Jak vše naplánovat a spočítat? Tak pojď studovat obor Stavebnictví!

Co tě čeká během studia:

Naučíš se navrhovat, připravovat a realizovat stavby, číst a kreslit základní stavební výkresy, používat odbornou terminologii, orientovat se ve vývoji architektonických slohů, pracovat s technickými podklady. Dále budeš umět činnosti spojené s navrhováním konstrukcí, s rozpočtováním, kalkulací staveb a stavebním provozem v podniku.

Obor má čtyři zaměření:

pozemní stavitelství:
Zde se naučíš navrhování jednodušších staveb a to bytových, občanských, průmyslových a zemědělských.

stavební obnova:
Ta je zaměřená zejména na rekonstrukce a údržby obytných, průmyslových, zemědělských staveb a staveb občanského vybavení, na modernizace bytových fondů, na průzkumy, údržbu a obnovu staveb památkově chráněných. Získáš základní znalosti z oblasti architektury, původních stavebních technologií a konstrukčních postupů.

vodohospodářské stavby:
Zde tě čeká navrhování, údržba a provozování vodohospodářských a vodních staveb a zařízení tzn. vodovodní sítě a úprava vody, stokování a čištění městských odpadních vod, úprava toků, přehrad, rybníků, odvodňování a zavlažování pozemků, získáš základní znalosti z oblasti geologie a hydrologie.

dopravní stavitelství:
Týká se projektování a údržby silnic, dálnic, inženýrských staveb spjatých s dopravou (mosty a tunely), v oblasti výstavby a rekonstrukcí železničních sítí. Získáš znalosti o výstavbě letišť, o geologických a hydrologických podmínkách.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Matematika, Fyzika

Co z tebe bude?:

Stavební technik přípravy staveb, realizace investic a engineeringu, stavební technik projektant, stavební technik mistr, stavební technik provozní dispečer, stavební technik technolog, stavební technik kontrolor jakosti (ve stavebních firmách a projektových kancelářích).

Pracovat můžeš také jako referent státní správy a samosprávy, v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách, i jako pracovník marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků.

Můžeš následně získat i živnostenský list a pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách, především technického směru nebo i ekonomického směru.

Kde budeš moci pracovat?:

 • BERGER BOHEMIA a.s.
 • EUROVIA. a.s.
 • HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • STRABAG a.s.
 • STREICHER, Plzeň, spol . s .r.o.
 • SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o.
 • DEK stavebniny
 • Isover - Saint-Gobain

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf stavebnictvi

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník