Mechanik strojů a zařízení


Mechanik strojů a zařízení
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 23-44-L/01
 • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)

Chceš rozumět strojům, dokázat je opravit, seřídit či sestavit? Zajímají tě nové technologie? Pojď studovat obor Mechanik strojů a zařízení a dozvíš se víc.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se především sestavovat, seřizovat, opravovat a provádět servis složitých strojírenských výrobků. Naučíš se získávat informace z výkresové, technologické a servisní dokumentace, znát funkční principy, materiály a součásti, dále postupy jejich montáží, způsoby určování závad a postupy jejich oprav. V dílnách si osvojíš základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů a montážních prací, v laboratořích zase dovednosti měření technických veličin. Naučíš se i návyky při plánování, posuzování vynaložených nákladů, možných výnosů a zisků.

Různorodost výrobků se odráží v obsahu vzdělávacích programů jednotlivých škol. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Uplatníš se při montážích, externích montážích, opravách, kontrolách a servisu složitých strojírenských výrobků, dále jako letecký mechanik, mechanik číslicově řízených strojů, montér točivých strojů, montér zámečník.

Po ukončení studia můžeš pokračovat dál na VOŠ nebo VŠ ve strojírenských oborech, oborech informatiky a výpočetní techniky nebo ekonomiky.

Kde budeš moci pracovat?:

 • ČEZ a.s.
 • DAIKIN
 • GÜHRING s. r. o.
 • HOFMEISTER s.r.o.
 • LASSELSBERGER Ceramics s.r.o.
 • Mubea s.r.o.
 • PILSEN STEEL s.r.o.
 • Plzeňský Prazdroj
 • STREICHER s.r.o.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • WIKOV GEAR s.r.o.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf mechanik stroju a zarizeni

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník