Kamenosochařství (Prostorový design a sochařství)


Kamenosochařství (Prostorový design a sochařství)
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 82-41-M/16
 • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)

Jsi šikovný a zručný? Máš výtvarné nadání, prostorovou představivost a cit pro kompozici a estetiku? Pokud ano, pojď studovat obor Kamenosochařství (Prostorový design a sochařství) a můžeš svůj talent dále rozvíjet.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se využívat tradiční i nové technologické postupy a techniky, rozeznávat a správně volit vhodné materiály, používat odpovídající zařízení, stroje, nástroje a pomůcky, rozvíjet dovednosti v kresbě i modelování a orientovat se ve výtvarných technikách souvisejících s oborem.

Postupně také získáš uměleckořemeslné dovednosti v kamenosochařských a reprodukčních technikách potřebných pro realizaci kamenných prvků pro interiér i exteriér a reprodukci kamenných objektů.

Součástí výuky je také využití moderních technologií v kamenosochařské praxi, jako je digitální fotografie a práce ve 3D modelovacích programech, dále výuka písma, výuka technologie a dějin výtvarné kultury.

Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Výtvarná výchova, Dějepis, Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Sochař, štukatér, umělecký kameník.

Odpovídající činnosti můžeš vykonávat buď samostatně (vlastní živnost), nebo v dílnách firem zabývajících se příslušnou oblastí uměleckořemeslné tvorby a výroby (kamenické a štukatérské firmy, stavební firmy specializované na obnovu památek, případně reklamní agentury).

Můžeš také pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, zejména v oborech zaměřených umělecky, pedagogicky nebo na teorii umění.

Kde budeš moci pracovat?:

 • vlastní živnost
 • AF Art s.r.o., Zvíkovec
 • Ateliér správy památek s.r.o., Praha
 • Rossete, s.r.o., Praha
 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník