Uměleckořemeslné zpracování kovů


Uměleckořemeslné zpracování kovů
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 82-51-L/01
 • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)

Jsi šikovný, zručný a máš umělecké vlohy? Bavilo by tě pracovat s kovem? Pokud ano, pojď studovat obor Uměleckořemeslné zpracování kovů a můžeš svůj talent dále rozvíjet.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se ručně opracovávat a strojně obrábět kovy včetně použití jednotlivých druhů nářadí, nástrojů, strojů a zařízení, provádět povrchové úpravy výrobků, provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací. Dále ovládat tradiční technologické postupy a techniky, pracovat s technickou dokumentací.

Odborná příprava má 3 zaměření: V zastoupení zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší.

 • práce kovářské a zámečnické: rukodělné zhotovování např.: mříží, brán, stavebních a nábytkových kování, zábradlí, zámků, zavíracích mechanizmů, svícnů, plastik
 • práce pasířské: zhotovování konstruovaných svítidel, písmen, mříží, nádob, svícnů
 • práce rytecké: zhotovování knihařských rytin, mědirytin, kovových razítek, razidel, vypalovadel, písmen na informační systémy, rytin pro ocelotisk, nápisů a ornamentů na kulaté předměty

Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Výtvarná výchova, Fyzika, Chemie

Co z tebe bude?:

Umělecký kovář a zámečník, umělecký pasíř nebo umělecký rytec.

Odpovídající činnosti můžeš vykonávat buď samostatně (vlastní živnost), nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu.

Pokračovat můžeš ve studiu na VOŠ nebo VŠ, zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických, příp. teorie umění.

Kde budeš moci pracovat?:

 • vlastní živnost
 • AF Art s.r.o., Zvíkovec

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf umeleckoremeslne zpracovani kovu

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník