Střední škola a Základní škola, Oselce


Areál Střední školy Oselce je situován v zámku na okraji obce v těsné blízkosti silnice mezi Nepomukem a Horažďovicemi. Druhé pracoviště školy se nachází v Blovicích. Obě pracoviště tvoří jeden právní subjekt.

Střední škola a Základní škola, Oselce
Oselce 1
33546 Oselce
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Mechanik opravář motorových vozidel (3 roky, VL) - Oselce
 • Potravinářská výroba (3 roky, VL) - Blovice
 • Truhlář (3 roky, VL) - Oselce
 • Zemědělské práce (3 roky, VL) - Blovice
 • Opravářské práce (3 roky, VL) - Blovice
 • Opravář zemědělských strojů (3 roky, VL) - Oselce
 • Stravovací a ubytovací služby (3 roky, VL) - Blovice
 • Uměleckořemeslné zpracování kovů (4 roky, MT) - Oselce
 • Uměleckořemeslné zpracování dřeva (4 roky, MT) - Oselce
 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř (3 roky, VL) - Oselce

Výuka

U všech tříletých učebních oborů platí, že v 1. ročníku vykonávají žáci odborný výcvik ve školních provozech. Ve 2. a 3. ročníku mohou odborný výcvik absolvovat na smluvních pracovištích.
Střední škola Oselce má bohatou tradici a dobrou materiální základnu pro výuku řemeslných kovo a dřevo oborů. Kvalifikovaní odborníci uměleckořemeslných oborů jsou v současné době velmi žádaní na trhu práce, široké uplatnění najdou i v oblasti památkové péče. U oborů skupiny E není v přijímacím řízení potřeba písemné doporučení školského poradenského zařízení. Ve všech nabízených učebních oborech získávají absolventi výuční list. Vykonáním maturitní zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání umělecký truhlář a umělecký kovář a zámečník, možnost studia na vysokých školách a vyšším odborném studiu. Ve vybraných oborech je možné absolvovat svářečský kurz a získat řidičské oprávnění.
Úspěšní absolventi tříletých studijních oborů mohou pokračovat v Blovicích na denním nástavbovém studiu a po dvou letech skládají maturitu v oboru zaměřeném na podnikání.

Vybavení školy

Obě pracoviště poskytují žákům a studentům ze vzdálenějších míst ubytování v domovech mládeže, samozřejmostí je možnost celodenního stravování.
Na pracovišti v Oselcích je knihovna, která slouží pro potřeby výuky a volného času na domově mládeže. Součástí knihovny je audiovizuální technika, počítače, čtečky elektronických knih, knihy a odborné časopisy. Dále je zde truhlářská dílna, kde žáci vykonávají odborný výcvik, při kterém získávají řemeslné návyky, dovednosti.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů a mohou využít pestrou škálu mimoškolních volnočasových aktivit.

Webové stránky

http://www.stredniskolaoselce.cz

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 07

  graf 05

  graf 06

  graf 08

  graf 09

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník