Zemědělské práce


Zemědělské práce
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 41-51-E/01
 • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)

Jsi rád venku? Chtěl bys pěstovat rostliny, chovat zvířata a pracovat v zemědělství? Pojď studovat obor Zemědělské práce.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se vykonávat jednoduché práce při pěstování rostlin, chovu zvířat a zpracování rostlinných a živočišných produktů, provádět obsluhu, základní údržbu a běžné opravy jednoduchých mechanizačních prostředků, vykonávat činnosti související s vedením domácnosti a práce související s rozvojem venkova. Dále se naučíš řídit motorová vozidla skupiny T.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti, Přírodopis

Co z tebe bude?:

Zemědělský dělník v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, hospodyně, pěstitel nebo chovatel zvířat.

Doplnit své vzdělání můžeš v příbuzném oboru kategorie H. Získáš tím nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že obor kategorie E není určen pro přímé pokračování v nástavbovém studiu, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Zahradnictví FYTOS, Ing. Voráček, Plzeň
 • Sady Nebílovy, Lukrena, a.s.
 • ALIMEX NEZVĚSTICE, a.s.
 • AGRO Staňkov a.s.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf zemedelske prace

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník