Keramická výroba


Keramická výroba
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 28-57-E/01
 • Skupina oboru: Technická chemie a chemie silikátů (Kód: 28)

Jsi manuálně zručný a baví tě ve škole praktické činnosti? Chtěl bys v budoucnu vyrábět výrobky z keramické hmoty a naučit se technologické postupy ohledně práce s nimi? Vyber si obor Keramická výroba!

Co tě čeká během studia:

Naučíš se připravovat vhodnou keramickou hmotu, jednoduché sádrové formy, vytvářet výrobky ručním tvarováním, točením, litím do forem, obráběním, lisováním, tažením, pracovat s nářadím, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu. Naučíš se základy technologických postupů jako je sušení, výpal keramických výrobků, zažíhání dekoru, třídit výrobky podle kvality, balit je, skladovat a expedovat.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Chemie, Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Uplatníš se při výkonu jednoduchých činností při výrobě užitkové keramiky, technické keramiky, žáruvzdorné keramiky, technického porcelánu a další speciální keramiky. Budeš umět provádět povrchové úpravy keramických a porcelánových výrobků, glazování, zakládat a vybírat keramické výrobky ze sušáren a pecí, třídit vypálené keramické výrobky. Uplatníš se též při manipulaci se surovinami, při třídění hotových výrobků a jejich hodnocení, balení a expedici.

Své vzdělání si poté můžeš doplnit v příbuzném oboru vzdělání kategorie H, získat tak nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • KERAMIKA SOUKUP, a.s., Plzeň
 • WELLDECO, s.r.o., Tachov
 • LASSELSBERGER, s.r.o., Plzeň
 • ZA-keramika, Plzeň

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf keramicka vyroba

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník