Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56


osvs plzen budova

Budova se nachází v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni - Skvrňany. V nabízených oborech najdou uplatnění absolventi základních škol, včetně žáků vycházejících z nižších ročníků a žáků se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56,
Vejprnická 56
318 00 Plzeň
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Strojírenské práce (3 roky, VL)
 • Elektrotechnické a strojně montážní práce (3 roky, VL)
 • Potravinářská výroba (3 roky, VL)
 • Zahradnické práce (3 roky, VL)
 • Stravovací a ubytovací služby (3 roky, VL)
 • Prodavačské práce (3 roky, VL)

Další obory školy

 • Pečovatelské služby (3 roky, VL)
 • Potravinářské práce (2 roky, VL)

Výuka

Obory kategorie „E“ (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) jsou určeny hlavně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i odborného vzdělání. V oborech naleznou uplatnění také absolventi základních škol, kteří ukončili povinnou školní docházku i v nižším ročníku než devátém. Absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední vzdělání s výučním listem.

Ve výuce i hodnocení je kladen důraz na individuální přístup k žákům. Ve škole neprobíhá povinná výuka cizího jazyka. Na žáka jsou při vzdělávání kladeny nižší nároky. Těžiště přípravy na budoucí povolání je v odbornosti. Velký důraz je kladen na odborný výcvik, který probíhá v malých skupinách. Při všech činnostech je brán zřetel na úroveň dovedností a schopností žáků.

Vybavení školy

Všechny učebny pro teoretické vyučování jsou vybaveny dataprojektory s plátny nebo interaktivními tabulemi. V budově školy se nachází odborná učebna s lůžky pro obor Pečovatelské služby, výuková dílna pro Zahradnické práce a nově vybudovaná cukrářská dílna. Probíhá také realizace výukové kuchyně.

Zájmové činnosti

Pro žáky je v každém školním roce připravována řada odborných exkurzí. Také se v rámci jimi studovaných oborů zúčastňují soutěží.

Webové stránky

http://www.inter.osvsplzen.cz

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

   

   

Mapa


Spolupracující firmy


STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY 65-51-E/01

 • Školní jídelna: 1. základní škola Plzeň, Západní 18"
 • Školní jídelna: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň
 • Školní jídelna: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň
 • Školní jídelna: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
 • Školní jídelna: 33. Základní škola, Skvrňany
 • Menza: Univerzita Karlova v Praze, Koleje a menzy, Šafránkův Pavilon
 • Školní jídelna: Základní škola Podmostní, Plzeň
 • Parkhotel Plzeň
 • Kuchyně: Senior Residence Terasy, Plzeň

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01

 • Cukrárna Globus, Chotíkov u Plzně
 • Cvičná cukrárna Odborné školy výroby a služeb, Plzeň
 • Cukrárna U Jakuba, Plzeň Lhota
 • Lahůdky JAPE s.r.o., Plzeň
 • Peko Bory, Plzeň
 • Peko Klatovská, Plzeň
 • Peko Františkánská, Plzeň
 • Pekařství N & E, s.r.o.
 • Kavárna Dan caffe isis s.r.o.

PRODAVAČSKÉ PRÁCE 66-51-E/01

 • Hypermarket Globus, Chotíkov u Plzně
 • Tesco Stores ČR a.s: Tesco - Rokycanská

ZAHRADNICKÉ PRÁCE 41-52-E/01

 • Skleníky a učebny Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56
 • JVV Ginkgo, Plzeň
 • Zahradnictví Lobkowicz, Plzeň Křimice
 • AP Park, Plzeň
 • Zahradnictví Globus, Chotíkov u Plzně
 • Zahradnictví Plzeň

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 75-41-E/01

 • Městská charita Plzeň, U Sv. Jiří - Doubravka
 • Pečovatelské služby Plasy
 • ANAVITA, Plzeň
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza
 • LONGEVITA - Domov péče pro seniory, Plzeň a Plzeň Křimice
 • Senior Residence Terasy, Plzeň

ELEKTROTECH. A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE 26-51-E/01

 • Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 - školní dílny Doudlevce
 • Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 - školní dílny Vejprnická

STROJÍRENSKÉ PRÁCE 23-51-E/01

 • Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 - školní dílny Doudlevce
 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník