Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu


Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 82-41-M/12
 • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)

Jsi výtvarně nadaný, šikovný a zručný? Chceš se zdokonalit ve výtvarných technikách, estetice a práci s keramikou? Pokud ano, pojď studovat obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a můžeš svůj talent dále rozvíjet.

Co tě čeká během studia:

Odborná příprava může být v jednotlivých školách zaměřena na: modelářství, zdobení porcelánu, vytváření keramiky, kamnářství.

Nejprve se naučíš všechny výtvarné techniky (kreslení, malování, modelování), postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice, základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a způsoby zpracování technické dokumentace.

dále dle zaměření:

 • osvojíš si principy konstrukce komínů a jednotlivých druhů kachlových kamen a krbů
 • seznámíš se s hlavními předpisy pro jejich stavbu a bezpečný provoz
 • výtvarné a technické dovednosti využiješ při návrhové a realizační tvorbě
 • budeš tvořit návrhy keramických kachlů, kachlových kamen a krbů
 • vyrábět modely a formy pro porcelánové výrobky
 • realizovat výtvarně náročné návrhy dekorů porcelánových výrobků a keramických předmětů či souprav
 • osvojíš si potřebné technologické postupy a techniky
 • naučíš se používat příslušná zařízení, nástroje a pomůcky
 • získáš vědomosti z dějin výtvarné kultury a vývoje výtvarné tvorby v rámci zaměření oboru
 • naučíš se využívat příslušné informační technologie a programové vybavení

Podmínkou přijetí ke vzdělávání v daném oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Výtvarná výchova, Dějepis, Chemie

Co z tebe bude?:

Designér, realizátor užitkové a dekorativní keramiky a porcelánu.

Odpovídající činnosti můžeš vykonávat buď samostatně (vlastní živnost), nebo v dílnách firem zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu.

Absolventi zaměření na kamnářství se uplatní v oblasti výroby keramických prvků určených pro stavbu topidel na pevná paliva nebo jejich restaurováním.

Můžeš také pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ, zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Silikátový svaz z. s., Praha
 • LB Minerals, s. r. o., Horní Bříza

bude doplněno...

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník