Dopravní prostředky


Dopravní prostředky
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 23-45-M/01
 • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)

Jsi technicky nadaný? Líbí se ti zkoumat stroje, zejména dopravní prostředky? Pojď zkusit maturitní obor Dopravní prostředky, kde se dozvíš více.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se základy činností souvisejících s provozem, údržbou a opravami strojů v oblasti dopravních a manipulačních prostředků. Dále se studium zabývá dopravou lodní, leteckou, železniční, nechybí ani lanové dráhy. Vštípíš si správnou volbu měřicích přístrojů a testovacích zařízení. Naučíš se získávat a analyzovat informace k diagnostikování technického stavu dopravních prostředků a získané informace využiješ při řízení provozu a opravách dopravních, jiných či manipulačních prostředků. Součástí výuky je odborná připravenost k řízení motorových vozidel skupiny C.

Různorodost činností při provozu dopravních prostředků se odráží v obsahu vzdělávacích programů jednotlivých škol. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Technický pracovník v dopravních firmách, ve stanicích technické kontroly apod. Můžeš pracovat na pozici technik údržby, revizní technik, ekonom a plánovač údržby, diagnostik, mechanik úseku, zkušební technik, servisní technik, inspekční technik, technický kontrolor, přijímací technik či manažer provozu, a to především při činnostech souvisejících s provozem dopravních prostředků.

Budeš schopný se také uplatnit ve strojírenských firmách jako mistr, pracovník kontroly jakosti, při racionalizaci údržby a opravárenských činností, při diagnostice poruch, v oblasti péče o provozuschopnost dopravních prostředků, při řízení a organizaci provozních činností, v oblasti obchodně technických služeb apod.

Po ukončení studia můžeš pokračovat dál na VOŠ nebo VŠ v oborech dopravních nebo strojírenských.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Auto CB s.r.o. Plzeň
 • Auto HELUS s.r.o. (Kaznějov)
 • Auto Hornát s.r.o Plzeň
 • Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. Plzeň
 • APM automotive a.s. (Kdyně)
 • Autospektrum2000 s.r.o. (Mariánské Lázně)

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf dopravni prostredky

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník