Malíř a lakýrník


Malíř a lakýrník
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 39-41-H/01
 • Skupina oboru: Speciální a interdisciplinární obory (Kód: 39)

Chceš pracovat s barvami, máš estetické cítění a líbilo by se ti zútulňovat interiéry nebo naopak působit ve strojírenství nebo stavebnictví? Pokud ano, pojď studovat obor Malíř, lakýrník.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se provádět malířské, tapetářské, lakýrnické a natěračské práce. Používat vhodné nářadí, materiály a pracovní pomůcky. Získáš znalosti v oblastech dekorativní malířské techniky a odborných lakýrnických a natěračských prací ve stavebnictví a strojírenství. Dále používat technickou dokumentaci, navrhovat barevná řešení prostorů nebo výrobků; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů atd.

Obor je koncipován tak, aby bylo umožněno vytvoření specializovaného školního vzdělávacího programu malíř zaměřeného na malířské a tapetářské práce a lakýrník a natěrač zaměřeného na lakýrnické a natěračské práce ve stavebnictví a strojírenství.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Malíř, lakýrník a natěrač ve stavebnictví nebo lakýrník ve strojírenství.

Po splnění zákonných podmínek můžeš získat také živnostenský list a pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná.

Můžeš také pokračovat v nástavbovém studiu se stavebním zaměřením nebo orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, profesní organizace, Praha
 • Škoda Transportation a. s., Plzeň
 • SPOKAR a. s., Pelhřimov
 • HET, spol. s r. o., Ohníč u Teplic
 • TELURIA, spol. s r. o., Letovice
 • Zdeněk Krs, Horušany
 • Přemysl Šlechta, Bezděkov
 • JUB a. s., Milevsko
 • Český Caparol, s. r. o., Litvínovice

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf malir a lakyrnik

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník