Autotronik


Autotronik
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 39-41-L/01
 • Skupina oboru: Speciální a interdisciplinární obory (Kód: 39)

Zajímáš se o auta a bavilo by tě jim rozumět? Tak pokud chceš získat maturitu a být vysoce kvalifikovaný odborník pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, pojď studovat obor Autotronik.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se diagnostikovat technický stav motorových vozidel, seřizovat, opravovat, provádět jejich údržbu, servisní činnosti a zkoušky jejich agregátů, stanovovat potřebu a způsoby provedení oprav, plánovat potřebu náhradních dílů apod. Získáš značné znalosti teoretické, technické, ekonomické a také z oblasti plánování automobilového opravárenství. V dílnách si osvojíš základní řemeslné dovednosti, v laboratořích zase dovednosti měření technických veličin. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Technik, automechanik a řídící pracovník v autoservisech, v dopravních dílnách, zemědělských či jiných firmách, dále také ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, či jako prodejci automobilní techniky apod.

Uplatnit se také můžeš ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel.

Pokud tě bude studium bavit, můžeš pokračovat na VOŠ nebo VŠ obvykle v oborech automobilového, strojírenského či elektrotechnického zaměření, případně v oborech informatiky a výpočetní techniky.

Kde budeš moci pracovat?:

 • AD technik s.r.o.
 • VSP auto s.r.o. (Plzeň)
 • Autoelektro Trdlička
 • Svatopluk Černík - Plzeň, s.r.o. Bosch
 • Scania Czech republik s.r.o. (Chrášťany)
 • Volvo group s.r.o. (Nýřany)

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf autotronik

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník