Konzervátorství a restaurátorství


Konzervátorství a restaurátorství
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 82-42-M/01
 • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)

Jsi šikovný, zručný a máš umělecké vlohy? Zajímá tě kulturní dědictví, památková péče a specializované řemeslné postupy? Pokud ano, pojď studovat obor Konzervátorství a restaurátorství a můžeš svůj talent dále rozvíjet.

Co tě čeká během studia:

Tvoje výuka bude zaměřena na restaurování a reprodukci sochařských děl. Součástí bude také využití moderních technologií v restaurátorské praxi – např. fotografie nebo 3D modelovací software.

V nižších ročnících se budeš věnovat především rozvíjení dovedností v kresbě a modelování a orientaci ve výtvarných technikách souvisejících s oborem – např. výroba forem, odlévání, štukatérství a patinování. Postupně tak získáš průpravu v kamenosochařském řemesle, reprodukčních technikách a restaurátorských postupech při obnově a zachování sochařských děl a plastických dekorací v historické architektuře. Součástí studia bude i výuka písma, orientovaná na jeho využití v restaurátorské práci. Naučíš se také fotografii a práci ve 3D modelovacích programech, které slouží jednak jako prostředky vizualizace (prezentace) a zároveň jako pomocné techniky při restaurátorské práci.

V teorii se zaměříš na restaurátorské a sochařské technologie a dějiny výtvarné kultury. Zúčastníš se také dvou týdenních malířských kurzů v přírodě a dále výletů a exkurzí. Součástí tvého studia bude i týdenní souvislá praxe v oboru.

Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Výtvarná výchova, Dějepis, Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Odpovídající činnosti můžeš vykonávat buď samostatně (vlastní živnost), nebo se můžeš uplatnit ve štukatérských a stavebních firmách specializovaných na obnovu památek, v kamenických firmách nebo ve státní správě zabývající se památkovou péčí.

Pokračovat můžeš ve studiu na VOŠ a VŠ, a to jak v oboru restaurátorství, tak i v jiných umělecky nebo pedagogicky zaměřených oborech.

Kde budeš moci pracovat?:

 • vlastní živnost
 • AF Art s.r.o., Zvíkovec
 • Ateliér správy památek s.r.o., Praha
 • Rossete, s.r.o., Praha
 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník