Zahradnická výroba


Zahradnická výroba
 • Délka studia: 2 roky
 • Vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 41-52-E/02
 • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)

Jsi rád venku? Chtěl by ses starat o rostliny a plodiny? Pojď studovat obor Zahradnické práce.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se pomáhat při množení rostlin, při jejich výsadbě, ošetřování, hnojení, při ochraně proti škodlivým činitelům a při sklizni a expedici vypěstovaných zahradnických produktů, tzn. především zeleniny, ovoce, ale i květin a okrasných dřevin. Budeš také pomáhat při pěstování zahradnických plodin ve sklenících i volné půdě a při zakládání a údržbě sadovnických úprav. Naučíš se zhotovovat jednoduché vazačské výpěstky se snahou o nejvyšší kvalitu.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti, Přírodopis

Co z tebe bude?:

Zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků.

Doplnit své vzdělání můžeš v příbuzném oboru kategorie H. Získáš tím nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že obor kategorie E není určen pro přímé pokračování v nástavbovém studiu, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • JVV Ginkgo, Plzeň
 • Zahradnictví Lobkowicz, Plzeň Křimice
 • AP Park, Plzeň
 • Zahradnictví Globus, Chotíkov u Plzně/li>
 • Zahradnictví Plzeň

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf zahradnicka vyroba

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník