Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45


Nabízené obory ve škole jsou určeny především pro žáky s různým typem zdravotního postižení, počínaje lehkým mentálním postižením, až po postižení více vadami.

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45
Macháčkova 45
318 00 Plzeň
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Zahradnická výroba (2 roky, VL)

Další obory školy

 • Praktická škola dvouletá (2 roky, závěrečná zkouška)

Výuka

Absolvent oboru zahradnická výroba je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Vykonává jednoduché práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování vazačských výrobků.

Výuka oboru Zahradnická výroba probíhá systémem: týden výuka ve škole, týden odborný výcvik na zahradě a v dílně, která je součástí školy v Macháčkově ulici 47 v Plzni. Učební materiály obdrží žáci na pracovních listech, které si postupně zakládají do desek. Pracují s nimi až do závěrečné zkoušky a tyto osvědčené materiály jsou pro žáky na přípravu vhodnější než tradiční učebnice.

Vybavení školy

Třída pro výuku je vybavena moderní interaktivní tabulí, kromě toho má škola i počítačovou učebnu a má bezbariérový přístup.

Webové stránky

www.skolymach.cz/soucasti

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník