Elektrotechnika


Elektrotechnika
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 26-41-M/01
 • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)

Jsi manuálně zručný, důsledný, přesný a s technickým myšlením? Zajímají tě elektrotechnické zákony, vztahy a jejich pravidla? Jestli ano, tak právě pro tebe je určený obor Elektrotechnika.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se číst a vytvářet technickou dokumentaci, provádět elektrotechnické výpočty a uplatňovat grafické metody řešení úloh s využitím základních elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel, provádět montážní a elektroinstalační práce, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje, provádět ruční a základní strojní obrábění různých materiálů, měřit elektrotechnické veličiny.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Uplatníš se především ve středních technickohospodářských funkcích při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, v oblasti systémů pro měření a regulaci, při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení.

Po maturitě můžeš pokračovat na VOŠ nebo VŠ, zejména v elektrotechnice a informatice.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Galasport Tedražice
 • COMPOTECH Sušice
 • Key Plastic Janovice nad Úhlavou
 • Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň
 • Fakulta elektrotechnická ZČU Plzeň
 • ŠKODA ELECTRIC a. s.
 • MD ELEKTRONIK spol. s r. o.
 • K+B Elektro – Technik spol. s r. o.
 • EL-SIGNÁL s.r.o.
 • DATART INTERNATIONAL, a.s.
 • Siemens, s.r.o.
 • Possehl Electronics Czech Republic s.r.o.
 • ČEZ, a.s.
 • Sony DADC Czech Republic, s.r.o.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf elektrotechnika

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník