Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109


spss svejcar plzen budova 01

 

 

Státní střední průmyslová škola a odborná škola zajišťující výuku čtyřletých i tříletých strojnických oborů a čtyřletých humanitních oborů.

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Klatovská 109
301 00 Plzeň
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Strojírenství (4 roky, MT)
 • Mechanik strojů a zařízení (4 roky, MT)
 • Mechanik seřizovač (4 roky, MT)
 • Strojní mechanik (3 roky, VL)
 • Obráběč kovů (3 roky, VL)
 • Elektrotechnika (4 roky, MT)
 • Ekonomika a podnikání - Ekonomika a podnikání ve strojírenství (4 roky, MT)

Další obory školy

 • Veřejnosprávní činnost (4 roky, MT)
 • Informační služby (4 roky, MT)
 • Sociální činnost (4 roky, MT)
 • Pedagogické lyceum (4 roky, MT)

Výuka

Většina odborného výcviku (obory vzdělání s výučním listem a maturitní obory mechanik seřizovač a Mechanik strojů a zařízení) probíhá v Centru praktického vyučování (CPV). CPV se nachází v areálu Škoda Holding a.s. Menší část odborného výcviku probíhá v dílnách SPŠS. Odborný výcvik probíhá buď v režii školy, kdy má žák v 1. a 2. ročníku praktické vyučování na uvedených pracovištích školy a ve 3. ročníku pracuje v některé spolupracující firmě, nebo v režii firmy, která pak zajišťuje veškerou praktickou výuku, do školy žák dochází pouze na výuku teoretickou.
Škola nabízí také možnost získat osvědčení odborné kvalifikace svářeče, který vydává Česká svářečská společnost ANB a je schválen Hospodářskou komorou ČR.

Vybavení školy

Škola nemá vlastní ubytovací zařízení, ale ubytování mimoplzeňských žáků není problém. Žáci jsou ubytováni v domovech mládeže Hotelové školy, Plzeň, U  Borského parku 3, Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55, VOŠ a SPŠ elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85, Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56 a Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Škola má vlastní jídelnu – výdejnu, kde se mohou žáci stravovat.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů. Probíhá mnoho odborných exkurzí se zaměřením na další profesní život. Škola má svůj vlastní sportovní klub s velkou nabídkou sportovních kurzů, soutěží a akcí.

Webové stránky

http://www.spstrplz.cz/

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník