Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1


sps tachov budova 01

SPŠ Tachov je školou, která svým žákům nabízí a zajišťuje kvalitní vzdělání i odbornou přípravu pro jejich budoucí uplatnění.

Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1
Světce 1
347 01 Tachov
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Strojírenství (4 roky, MT)
 • Mechanik seřizovač (4 roky, MT)
 • Strojní mechanik (3 roky, VL)
 • Obráběč kovů (3 roky, VL)
 • Elektrikář, silnoproud (3 roky, VL)
 • Truhlář (3 roky, VL)
 • Zedník (3 roky, VL)
 • Technická zařízení budov (4 roky, MT)
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (3 roky, VL)
 • Mechanik elektrotechnik - Mechatronika (4 roky, MT)

Další obory školy

 • Informační technologie (4 roky, MT)
 • Podnikání (3 roky, MT)

Výuka

Škola je zapojena do rozvojových programů EU a mezinárodních projektů. Jsou vypracovány nové učební texty. Názorné výukové postupy žáky naučí řešit problémy, pracovat v týmu a další potřebné dovednosti, které přispějí k jejich uplatnění. Žáci pracují v technicky zaměřených kroužcích a rozvíjejí své kompetence. Škola vyučuje metodou CLIL – integrovaná výuka odborných předmětů v angličtině. Zapojuje se také do přeshraniční výměny žáků. Partnerem, který podporuje vzdělávací aktivity školy, je od května 2004 sdružení firem TEO - sdružení pro rozvoj technického odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov. Se školou dlouhodobě spolupracuje v poskytování odborné praxe a odborného výcviku pro žáky školy. Pořádá tematické odborné stáže pro žáky a vyučující ve svých českých i zahraničních provozech. Společně vytvořené vzdělávací moduly – racionalizace a řízení a kontrola jakosti profilují vzdělávací program školy.

Vybavení školy

Od roku 2012 byly vybudovány a vybaveny nové učebny a dílny za téměř 31 milionů korun. Další inovace za 12 mil. proběhly ve školním roce 2014/15. Škola má k dispozici multimediální učebny, ve kterých je nejmodernější výuková technika. Pro názornější výuku se používají simulace CNC soustruhu a frézky. Výborně jsou vybaveny dílny praktického vyučování v Oldřichově a v areálu společnosti BHS, Stadtrodská ulice. Ve škole je autoškola. Stravování a ubytování je zajištěno v domově mládeže.

Zájmové činnosti

Samozřejmostí jsou odborné exkurze a návštěvy specializovaných výstav a veletrhů. Každoročně se zapojuje do soutěží v odborných dovednostech. Bohatá je nabídka sportovních aktivit, škola se věnuje humanitárním akcím a ochraně životního prostředí.

Webové stránky

http://www.sps-tachov.cz/web/cs/titulni

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

  graf 08

  graf 09

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník