Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III


ss rokycany budova 01

Střední škola se nachází v areálu bývalých kasáren v Rokycanech, v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Tvoří jej budova školy pro teoretické vyučování, dvě zrekonstruované a moderně vybavené budovy dílen.

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Jeřabinová 96/III
337 01 Rokycany
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Mechanik seřizovač (4 roky, MT)
 • Strojní mechanik (3 roky, VL)
 • Obráběč kovů (3 roky, VL)
 • Mechanik opravář motorových vozidel (3 roky, VL)
 • Opravář zemědělských strojů (3 roky, VL)
 • Lesní mechanizátor (3 roky, VL)
 • Kuchař - číšník (3 roky, VL)
 • Gastronomie (4 roky, MT)
 • Obchodník (4 roky, MT)
 • Prodavač (3 roky, VL)

Další obory školy

 • Provozní technika (2 roky, MT)
 • Podnikání (2 nebo 3 roky, MT)
 • Mechanik seřizovač (2 roky, MT)

Výuka

Střední škola poskytuje komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola dvouleté (denní) a tříleté (dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva autonomní směry: směr strojírenský a směr služeb.
Teoretické vyučování probíhá v budově školy. Trendem výuky je co nejvíce výuku přiblížit žákům. U oborů středního vzdělání s výučním listem probíhá výuka 1 týden teoretického vyučování a 1 týden praktického vyučování. V rámci Dne otevřených dveří, který škola pořádá pravidelně, žáci prezentují své dovednosti. Odborný výcvik je uskutečňován pod vedením zkušených a plně kvalifikovaných učitelů odborného výcviku na pracovištích školy nebo smluvních pracovištích fyzických a právnických osob. Žáci tak mají možnost poznávat výrobu, režim i atmosféru profesionálních provozoven nebo jiné běžné činnosti firem v příslušných výukových oborech, se kterými se ve školním prostředí nesetkají.

Vybavení školy

Vybavení školy a dílen vytváří podmínky pro kvalitní realizaci výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vzdělání. Pro teoretické vyučování slouží multimediální učebny a učebny výpočetní techniky. Škola zprostředkovává žákům ubytování v domově mládeže. Stravování žáků je zajištěno v budově školy ve školní jídelně. Škola má schválenou doplňkovou činnost, která zahrnuje svářečskou dílnu, hostinskou činnost, maloobchod se smíšeným zbožím (v budově školy je výuková prodejna) a autoškolu.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Webové stránky

http://www.skola-rokycany.cz

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

   

   

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník