Klempíř


Klempíř
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 23-55-H/01
 • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)

Jsi manuálně zručný? Pracuješ rád s různým nářadím a lákalo by tě zpracovávat například jemné plechy a umět volit technologické a pracovní postupy? Zkus obor Klempíř.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se zhotovovat, montovat a opravovat výrobky pro klempířské konstrukce, tj. volit, používat a udržovat nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí a pracovní pomůcky pro ruční zpracování jemných plechů a profilů; volit, seřizovat a obsluhovat stroje a zařízení pro výrobu klempířských výrobků; volit materiály, polotovary, spojovací součásti, pomocné materiály a hmoty (např. pájky, tmely, lepidla, mazací prostředky apod.); volit technologické a pracovní postupy prací.

Budeš umět zhotovovat pomocné dílenské náčrty klempířských výrobků a částí klempířských konstrukcí; provádět pomocné výpočty rozměrů klempířských výrobků a konstrukcí a spotřeby materiálu; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací.

Zaměření:

Klempíř stavební – práce související se zastřešením a průčelím budov, tj. zhotovovat, montovat a udržovat prvky odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí, kovové krytiny střech, opláštění tepelných izolací, potrubí a technologických zařízení.

Klempíř strojní – naučíš se zhotovovat, montovat a udržovat strojírenské klempířské výrobky (díly technických zařízení budov, strojů, strojních zařízení aj.).

Součástí zaměření je odborná příprava ke složení zkoušky před komisařem v rozsahu kurzů sváření ZP 21-9 W01 a ZP 22-9 W01.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti, Fyzika

Co z tebe bude?:

Stavební nebo strojní klempíř při provádění odborných klempířských prací. Můžeš také získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti klempířství a pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná.

Pokud tě bude studium bavit, můžeš pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Tegmento s. r. o., Rokycany
 • PROFI SCHIERER s. r. o., Plzeň
 • Juta, a. s., Dvůr Králové nad Labem
 • LINDAB s. r. o., Praha
 • Prefa Aluminiumprodukte s. r. o., Praha
 • DEKTRADE a. s., Praha

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf klempir

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník