Opravář zemědělských strojů


Opravář zemědělských strojů
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 41-55-H/01
 • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)

Jsi technicky nadaný a pracoval bys rád v zemědělství, strojírenství nebo lesnictví? Co takhle zkusit obor Opravář zemědělských strojů a naučit se rozumět zemědělským strojům a zařízením?

Co tě čeká během studia:

Naučíš se pracovat s technickou dokumentací, a to nejen formami grafické komunikace (technické výkresy, normy, dokumentace ke strojům apod.), ale i s využitím počítačových aplikací při opravárenské činnosti. Dále volit a používat vhodné materiály a technologické postupy výroby a oprav, zhotovovat jednoduché strojní součásti ručním zpracováním kovů i strojním obráběním, obnovovat a udržovat provozní spolehlivost strojů a zařízení včetně motorových vozidel (zejména traktorů), diagnostikovat poruchy a odstraňovat zjištěné závady, provádět údržbu a seřizování strojů a zařízení, řídit motorová vozidla skupin T, B a C, svařovat elektrickým obloukem a plamenem, řezat kyslíkem, pájet natvrdo a svařovat plasty.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Fyzika, Praktické činnosti, Přírodopis

Co z tebe bude?:

Opravář zemědělských strojů.

Šířka profilu umožňuje také uplatnění v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví apod. při opravárenské činnosti.

V případě absolvování specializačních kurzů se můžeš uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění.

Uplatnit se můžeš také v samostatném podnikání nebo pokračovat ve studiu v oborech zemědělského zaměření (zejména na mechanizaci zemědělství) nebo orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Auto Nejdl
 • Auto Kalný
 • Dražovický Akropol
 • ARBO Klatovy
 • AD Technik
 • APM AUTOMOTIVE Kdyně
 • Zemědělské družstvo Koryta 339 01 Klatovy
 • AGROSPOL, Malý Bor a.s.
 • DNEŠICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s.
 • Milisterfer Jiří – AGROM
 • Agrowest a.s.
 • KIESEL TRADE CS s.r.o., Plzeň
 • KLAS-BOHEMIA a.s., Zruč-Senec
 • Kralovická zemědělská a.s., Kralovice
 • MOREAU AGRI, spol. s r.o., Brno-Židenice
 • Příkosická zemědělská a.s., Mirošov
 • Soukromá farma Babuška, Kožlany
 • Třemošenská a.s., Třemošná
 • Úněšovský statek a.s., Úněšov
 • ZD Senomaty, Senomaty
 • ZEKOL s.r.o., Cebiv, Konstantinovy Lázně
 • Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice
 • Žihelský statek, a.s., Žihle
 • Žilovská zemědělská a.s., Žilov

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf opravar zemedelskych stroju

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník