Mechanizace a služby


Mechanizace a služby
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 41-45-M/01
 • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)

Jsi technicky nadaný a obdivuješ velké stroje či zařízení? Chtěl bys o nich vědět více, dokázat je ovládat či servisovat a přitom získat i maturitu? Tak pojď studovat obor Mechanizace a služby.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se vykonávat, organizovat a řídit pracovní činnosti související s provozem strojů a zařízení používaných při pěstování zemědělských plodin a v chovu hospodářských zvířat, včetně jejich sestavování, servisu a opravárenské činnosti.

Dále také vykonávat ekonomické činnosti a podnikatelské aktivity související s mechanizační problematikou a v souladu se strategií udržitelného rozvoje v zemědělství, dále řídit motorová vozidla skupin T, B a C a složité samojízdné stroje.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Fyzika, Přírodopis

Co z tebe bude?:

Zemědělský technik, vedoucí nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby zemědělské techniky, prodejce zemědělské techniky a pracovník v poradenských službách, dále jako farmář nebo samostatný podnikatel v obchodu se zemědělskou technikou.

Můžeš také pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ, zejména v zemědělských oborech technického zaměření, ale i v oborech strojírenských a v oborech skupiny ekologie a ochrana životního prostředí, pedagogika, učitelství, sociální péče a oborech ekonomických.

Kde budeš moci pracovat?:

 • HZS Plzeňského kraje; AGRO Staňkov a.s.
 • Arboretum Sofronka Plzeň
 • ZOO Plzeň
 • Fischer - zahradnické centrum s.r.o. Plzeň

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf mechanizace a sluzby

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník