Truhlář


Truhlář
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 33-56-H/01
 • Skupina oboru: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (Kód: 33)

Jsi manuálně zručný, technicky nadaný a baví tě práce se dřevem? Pojď studovat obor Truhlář a budeš mít dobré uplatnění na trhu práce!

Co tě čeká během studia:

Naučíš se zhotovovat v požadované kvalitě výrobky individuální a sériové truhlářské výroby, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby, ovládat a používat tradiční postupy truhlářské výroby, volit a používat vhodné materiály, nástroje, stroje a zařízení pro daný technologický postup. Budeš schopný provádět výrobní kontrolu a kontrolu kvality výrobků, volit a používat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti, Fyzika, Chemie

Co z tebe bude?:

Truhlář nábytku a zařízení, dřevěných konstrukcí, dřevostaveb či prvků zahradní architektury.

Uplatnění najdeš také při opravách a renovaci výrobků ze dřeva, výrobní kontrole a kontrole kvality výrobků. Dále můžeš pokračovat nástavbovým studiem v oborech skupiny zpracování dřeva, výroby hudebních nástrojů nebo orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • SOLODOOR Sušice
 • HAAS Chanovice
 • DFH Haus CZ s. r. o., Žákava
 • KOŽELUHA ČESKÝ TRUHLÁŘ, s. r. o., Plzeň
 • PRONAP s. r. o., Starý Plzenec
 • Dřevoškrt, Domažlice
 • Trakor, Domažlice
 • Holz Schiller, Klatovy

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf truhlar

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník