Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640


stredni odborne uciliste domazlice budova 01

Škola sídlí v ulici Prokopa Velikého 640 v Domažlicích. Vyučování také probíhá v místě poskytovaného vzdělávání Stod na adrese Plzeňská 245, 333 01 Stod.

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640
344 01 Domažlice
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Mechanik seřizovač (4 roky, MT) - Domažlice
 • Strojní mechanik (3 roky, VL) – Domažlice
 • Obráběč kovů (3 roky, VL) – Domažlice
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (3 roky, VL) – Stod, Domažlice
 • Truhlář (3 roky, VL) – Domažlice
 • Kuchař - číšník (3 roky, VL) – Stod, Domažlice
 • Kadeřník (3 roky, VL) – Stod, Domažlice
 • Gastronomie (4 roky, MT) - Domažlice
 • Prodavač (3 roky, VL) – Domažlice

Další obory školy

 • Podnikání (2 roky, MT) – Stod, Domažlice
 • Kosmetické služby (4 roky, MT) - Domažlice

Výuka

Učňovské školství má v Domažlicích více než stoletou tradici. V současné době jsou na škole žáci vzděláváni ve tříletých oborech zakončených výučním listem – obráběč kovů, strojní mechanik, truhlář, elektromechanik pro zařízení a přístroje, kuchař – číšník a kadeřník a ve čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou – mechanik seřizovač, gastronomie a kosmetické služby. Absolventům tříletých oborů učiliště nabízí možnost nástavbového studia podnikání.

Pro žáky strojírenských oborů existuje možnost sponzorování firmou již od prvního ročníku, čímž žák získává možnost nástup do této firmy po ukončení studia. Intenzivní a aktivní je také spolupráce s firmami nejen domažlického regionu. Odborný výcvik má škola smluvně zajištěn u 51 strojírenských firem, gastronomických zařízení, kosmetických a v kadeřnických provozovnách. Zajímavé jsou mezinárodní odborné praxe, stáže v německých strojírenských firmách, restauracích a hotelech a další aktivity zaměřené na procvičení nejen odborné němčiny.

Vybavení školy

Ve Stodě, v budově školy, jsou dílny elektromechaniky a v samostatných budovách je kadeřnický salon a cvičná kuchyně s restaurací. Odborný výcvik strojírenských oborů probíhá ve strojírenské dílně v Rohově ulici a je vybaven nejmodernější technologií a strojovým vybavení. Mezi vybavení patří 5-ti osé CNC v řídicím programu Siemens, 3-osý soustruh s řídicím systémem Fanuc, 3D tiskárna, robotické pracoviště, pracoviště pneumatiky a hydrauliky, měřící a ostřící nástroje. Škola poskytuje stravování, ubytování a má k dispozici tělocvičnu.

Zájmové činnosti

Škola pořádá některé soutěže v odborných dovednostech, např. nadregionální soutěž pro kuchaře – číšníka ve stolničení. Pro žáky jsou také připraveny zájmové kroužky sebeobrany, práce s CNC či barmanský kroužek.

Webové stránky

https://www.soudom.cz

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

   

   

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník