Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13Škola je aktivním členem RHK Plzeňského kraje, Asociace kadeřnických a kosmetických škol a SUZ ČR. Spolupracuje úzce s firmami nejen plzeňského regionu, se ZČU a s ostatními vysokými školami v ČR.

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
Škroupova 209/13
301 00 Plzeň
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Krejčí (3 roky, VL)
 • Kadeřník (3 roky, VL)
 • Modelářství a návrhářství oděvů (4 roky, MT)
 • Oděvnictví (4 roky, MT)

Další obory školy

 • Ekonomika a podnikání (4 roky, MT)
 • Kosmetické služby (4 roky, MT)
 • Podnikání (2 nebo 3 roky, MT)

Výuka

Výuka na ISŠŽ probíhá ve tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Žáci tříletých oborů mohou pokračovat ve studiu na dvouletém nebo tříletém nástavbovém oboru. Absolventi učebních oborů jsou dobře připraveni do praxe i k pokračování na nástavbovém studiu.
Ve všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků. Škola umožňuje všem žákům uplatnit svůj talent v rámci různých mezinárodních projektů, při akcích a soutěžích v Plzni, Plzeňském kraji, v České republice i v zahraničí. Důkazem toho jsou vynikající úspěchy žáků a jejich pedagogů.
Praxe oboru Kadeřník pro 1. a 2. ročníky probíhá na odborném pracovišti Křimická 3. Žáci mají praxi 6 hodin denně ve čtrnáctidenním cyklu (1 týden škola, 1 týden praxe). Žáci 3. ročníků oboru Kadeřník absolvují praxi v kadeřnickém salonu v budově školy Škroupova 13. Krom toho mohou žáci po dohodě vykonávat praxi na smluvních pracovištích soukromých osob v Plzni i mimo ni.

Vybavení školy

Odborná praxe žáků pro obory Kadeřník a Kosmetické služby probíhá ve vybavených prostorách obou školních budov (Křimická 3 a Škroupova 13, Plzeň).

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Škola má svůj spolek s názvem Škroupovka, z.s., který podporuje školní a mimoškolní aktivity žáků, výchovně vzdělávací proces, kulturní a společenský rozvoj žáka, účast žáků na soutěžích a pořádání soutěží pro žáky, prezentace výsledků vzdělávání žáků, propagaci řemesel a účast žáků na exkurzích a výchovně vzdělávacích aktivitách.

Webové stránky

http://www.issziv.cz

 • graf 01

  graf 02

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník