Modelářství a návrhářství oděvů


Modelářství a návrhářství oděvů
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 82-41-M/07
 • Skupina oboru: Umění a užitné umění (Kód: 82)

Zajímá tě móda a estetika? Jsi výtvarně nadaný, kreativní a bavilo by tě navrhovat a vyrábět například originální a extravagantní oděvy? Pojď studovat obor Modelářství a návrhářství oděvů a získej v daném oboru maturitu!

Co tě čeká během studia:

Naučíš se všechny výtvarné techniky, postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojíš si základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu, postupy konstrukce, tvarování a modelování oděvů včetně navrhování netradičních modelových úprav a způsoby zpracování technické dokumentace. Čeká tě samostatná tvorba výtvarných návrhů (originálních, historických nebo scénických kostýmů, módních doplňků).

Budeš se učit dějiny výtvarné kultury, sledovat vývoj oděvní tvorby a módních trendů, využívat informační technologie v oboru. Výtvarné návrhy pak budeš umět realizovat v odborných dílnách. K tomu si osvojíš potřebné technologické postupy a techniky, naučíš se rozeznávat, posuzovat, správně volit a kombinovat vhodné materiály a používat příslušné stroje, nástroje a pomůcky.

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Výtvarná výchova, Dějepis, Chemie

Co z tebe bude?:

Uplatníš se v oblasti oděvní tvorby zaměřené na design a realizaci zejména náročných a originálních oděvních modelů, historických a scénických kostýmů pro televizi, film, divadlo apod.

Také můžeš pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.

Kde budeš moci pracovat?:

 • APED s. r. o., Bořivojova 17, Praha – Vinohrady
 • Petr Witz, TEXTILIE.CZ, Domažlice
 • Styl Plzeň, výrobní družstvo, Plzeň
 • Divadelní dílny DJKT v Plzni, Plzeň

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník