Zahradník


Zahradník
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 41-52-H/01
 • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)

Jsi rád venku? Chtěl bys pěstovat rostliny, plodiny a pracovat třeba v zahradnictví či v sadu? Pojď studovat obor Zahradník.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se upravovat prostředí pro pěstování rostlin, používat průmyslová a statková hnojiva, provádět ochranu rostlin a generativně i vegetativně množit rostliny. Naučíš se také pěstovat a ošetřovat zeleninu, květiny, ovocné a okrasné dřeviny. Budeš umět také zhotovovat vazačské a aranžérské výrobky.

V oblasti sadovnických a krajinářských úprav se naučíš základní zeměměřické práce, zakládat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy, používat a udržovat zahradnické nářadí a techniku, provádět její údržbu a pracovat s malou mechanizací.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Přírodopis, Praktické činnosti, Chemie

Co z tebe bude?:

Zahradník v oblastech ovocné a okrasné školkařství, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav a floristika.

V závislosti na případném zaměření školy se můžeš také uplatnit v oblasti vinohradnictví a vinařství, včelařství, technologii zpracování ovoce a zeleniny, agroturistiky apod.

Dále je možné pokračovat v nástavbovém studiu v oboru zahradnického zaměření nebo v oboru orientovaném na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Zahradnictví FYTOS, Ing. Voráček, Plzeň
 • Rašelina zahradní centrum s.r.o., Plzeň
 • Stromky H+T spol. s r.o., Plzeň
 • JVV Ginkgo, Plzeň
 • Zahradnictví Lobkowicz, Plzeň Křimice
 • AP Park, Plzeň
 • Zahradnictví Globus, Chotíkov u Plzně

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf zahradnik

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník