Nástrojař


Nástrojař
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 23-52-H/01
 • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)

Líbí se ti práce s různými nástroji a pracovními pomůckami, které se využívají ve strojírenství či zdravotnictví? Zajímá tě, jak fungují, z čeho se skládají a jak je možné je opravit? Pojď studovat obor Nástrojař.

Co tě čeká během studia:

Budeš především seřizovat, opravovat a provádět zkoušky nástrojů a pracovních pomůcek pro strojírenství, ale také třeba i nástroje chirurgické, či výrobky nožířské. V teoretickém vyučování získáš dovednosti čtení strojírenských výkresů, schémat a technologické dokumentace, poznáš druhy a vlastnosti materiálů a způsoby jejich označování. V dílnách si osvojíš základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství, naučíš se sestavovat nástroje a pracovní pomůcky a vyrábět jejich součásti. V laboratořích si osvojíš dovednosti měření technických veličin. Při všech činnostech se seznámíš se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zájemcům doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti, Fyzika

Co z tebe bude?:

Nástrojař, chirurgický nástrojař, nožíř, rytec kovů, rýsovač atd., připravený vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky.

Pokud tě bude studium bavit, můžeš pokračovat nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • EKA - KOMPLET s. r. o., Plzeň
 • Intertell spol. s r.o., Klatovy
 • Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o.
 • PeHToo a. s. - provozovna Horšovský Týn
 • ZBIROVIA, a.s., Zbiroh
 • KODRESTA, spol. s r.o., Mýto

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf nastrojar

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník