Prodavač


Prodavač
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 66-51-H/01
 • Skupina oboru: Obchod (Kód: 66)

Chceš studovat obor s širokým uplatněním na trhu práce a získat výuční list? Máš obchodního ducha a bavilo by tě prodávat zboží různého typu? Pokud ano, pojď studovat obor Prodavač.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka. Všichni žáci získají základní informace jak o potravinářském, tak i o nepotravinářském sortimentu zboží.

Naučíš se pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Občanská výchova, Cizí jazyk, Výtvarná výchova

Co z tebe bude?:

Prodavač (potravin, elektroniky, textilního zboží a obuvi, průmyslového zboží, motorových vozidel nebo pokladní v obchodě).

Pokud tě bude vzdělávání bavit, můžeš pokračovat studiem v oborech obchodního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Pekárna Kabát s.r.o., Plzeň
 • BAUHAUS k.s., Plzeň
 • Electro World s.r.o., Plzeň
 • Rock Point a.s., Plzeň
 • UNISTRY s.r.o., Dobřany
 • a mnoho dalších...
 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník