Zedník


Zedník
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 36-67-H/01
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)

Chceš umět postavit dům od základů po střechu? Naučit se pracovat s různými materiály a nebát se o uplatnění, protože stavět a opravovat se bude vždycky? Chceš vidět výsledky své práce navěky? Pokud ano, staň se Zedníkem!

Co tě čeká během studia:

Naučíš se provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách.

(volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; betonovat svislé a vodorovné konstrukce; zdít zdivo z různých druhů materiálů; provádět montované konstrukce stropů, nadpraží otvorů a schodišť; provádět povrchové úpravy zdiva omítkami a tenkovrstvými keramickými materiály; osazovat výrobky přidružené stavební výroby (okna, dveře); zhotovovat tepelné izolace vnějšího pláště budov; provádět práce při přestavbách budov)

Součástí oboru je také studium technické dokumentace pozemních staveb, výkresů a náčrtů stavebních konstrukcí.

Obor je koncipován tak, aby bylo umožněno zaměřit se na obkládání stěn a podlah keramickými materiály a zateplování budov kontaktními systémy.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Zedník, obkladač a montér zateplovacích systémů ve stavebních firmách.

Po splnění zákonných podmínek můžeš získat také živnostenský list a pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná.

Můžeš také pokračovat v nástavbovém studiu stavebního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Naučíš se provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách. Volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; betonovat svislé a vodorovné konstrukce; zdít zdivo z různých druhů materiálů; provádět montované konstrukce stropů, nadpraží otvorů a schodišť; provádět povrchové úpravy zdiva omítkami a tenkovrstvými keramickými materiály; osazovat výrobky přidružené stavební výroby (okna, dveře); zhotovovat tepelné izolace vnějšího pláště budov; provádět práce při přestavbách budov).

Kde budeš moci pracovat?:

 • BÖGL a KRÝSL
 • JIHOSPOL
 • Hasit
 • PROFI SCHIERER s. r. o., Plzeň
 • Ing. Petr Herbolt, Plzeň
 • DEKTRADE a. s., Praha
 • Berger Bohemia a. s., Plzeň
 • LIVE interier s. r. o., Plzeň
 • RENTEC profesional s. r. o., Ledce
 • OBKLADY Bartoš, s. r. o., Lesná
 • Stavitelství ŠMÍD, s. r. o., Plzeň

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf zednik

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník